contact

عکس های پروژه

pic1
مخازن تحت فشار تصفیه خانه WTP - پروژه نیروگاه گناوه
pic2
مخازن استیل
pic3
سند بلاست مخازن
pic4
مخزن تحت فشار تصفیه آب CPP - پروژه نیروگاه اصفهان
pic5
میکسر
pic6
مخازن ذخیره اسید
pic7
داخل مخازن
pic8
مخازن تحت فشار اسکرت دار
pic9
مخازن لاملا
pic10
مخازن لاملا